Live Roulette Turnir

Live Roulette Turnir

Ukupan budžet za turnir 1.000KM

Live Roulette Turnir

Ko učestvuje?

 • Svi igrači koji su ispunili propozicije
 • Samo za igrače volcanobet.ba platforme.

Kako se igrači mogu kvalifikovati?

Da bi se igrači kvalifikovali potrebno je da budu među top 50 igrača sa najvećim brojem poena na odabranim igrama.

Računaju se samo gubitni spinovi. Poeni se dobijaju za svaki izgubljeni spin.

Na primjer:

Igrač koji odigra 10 spinova od kojih su 3 gubitna spina će imati tri poena.

Ovi poeni se sabiraju sa svakim gubitnim spinom.

Igre

U promociji učestvuju:

 • 24/7 LIVE Roulette – AG
 • Blaze Roulette – AG
 • Grand Roulette – AG
 • Azure Roulette – Pragmatic
 • Roulette 2 – Pragmatic

Nagrade:

Ukupan budžet za turnir je 1000 KM 

Mjesto                   Bonus

 • 1.mjesto                250 KM
 • 2.mjesto                125 KM
 • 3.mjesto                  50 KM
 • od 4-10. mjesta       25 KM
 • od 11-50 mjesta      10 KM

Trajanje promocije

Promocija je aktivna od 05 – 11.09.2022

Ostale propozicije

 • Računaju se samo runde od 5 KM ili više
 • U slučajevima da igrači imaju isti broj bodova prednost ima igrač koji je prvi osvojio te bodove
 • Ne računa se uplata igre sa bonus novcem
 • Igrač može dobiti samo jedan bonus
 • Bonusi se automatski dodjeljuju na kraju promocije
 • Prilikom dodjeljivanja bonusa računaju se spinovi iz navedenog perioda i igara 
 • Priređivač zadržava pravo da može promijeniti uslove i pravila ove promocije u bilo koje vrijeme. Igrači su dužni da periodično provjere promjene i ažuriranja pravila koja su objavljena na web stranici https://promo.volcanobet.ba/promocija/live-roulette-turnir/
 • Dupli nalozi biće isključeni iz ove kampanje.
 • Organizator zadržava pravo da povuče ovu ponudu za pojedinačnog ili određenu grupu igrača.
 • Priređivač zadržava pravo da u svakom trenutku prekine promociju bez prethodnog obavještenja
 • Priređivač je jedini moderator ove promocije.
 • U slučaju neslaganja igrača i Priređivača, Priređivač donosi konačnu odluku.
 • Primjenjuju se osnovna pravila.
Promo volcano
© Copyright 2022 Volcano promocije